Tại Việt Nam, quy định pháp lý về crowdfunding chưa có thông tư cụ thể. Do vậy, để đảm bảo cho quyền lợi của những người ủng hộ dự án (backer,) chúng tôi có một số quy định sau:

 1. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ nếu dự án chưa kết thúc thời hạn gây quỹ. Hãy liên lạc với Comicola, và chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Lưu ý: Bạn sẽ phải chịu chi phí chuyển khoản (nếu có).
 2. Nếu dự án đã kết thúc, mà không đạt được mục tiêu gây quỹ, chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền lại cho bạn. Bạn không phải chịu chi phí chuyển khoản trong trường hợp này.
 3. Nếu dự án đã kết thúc và thành công, chúng tôi sẽ giải ngân số tiền này cho chủ dự án. Ở các nền tảng crowdfunding khác, trách nhiệm của nền tảng đến đây là hết. Tuy nhiên, với Comicola, chúng tôi vẫn theo sát dự án và đồng hành cùng những người ủng hộ.
 4. Nếu bạn ủng hộ một dự án, bạn có quyền yêu cầu Comicola kết nối bạn với chủ dự án để nắm được tiến độ sản xuất.
 5. Bạn có quyền yêu cầu được hoàn tiền, nếu một dự án bị chậm tiến độ quá lâu so với hạn mốc quy định trước. Thời hạn chúng tôi đang để ra là tối đa 24 tháng kể từ khi crowdfunding thành công, chủ dự án phải trả toàn bộ sản phẩm cho người ủng hộ. Nếu như không có lý do chính đáng, Comicola sẽ hoàn tiền lai cho người ủng hộ.
 6. Chúng tôi có thể thực hiện biện pháp hoàn tiền này, do chúng tôi luôn đảm bảo các việc sau đây:
  1. Chỉ giải ngân cho chủ dự án khi có chứng minh bằng văn bản về việc sản phẩm chuẩn bị bước vào khâu sản xuất.
  2.  Luôn dự phòng rủi ro bằng việc để riêng một quỹ dự phòng của công ty.
 7. Là một nền tảng crowdfunding, về lý thuyết, chúng tôi sẽ chỉ có trách nhiệm nhất định trong giới hạn, như các quốc gia khác. Tuy nhiên, tại Comicola, chúng tôi tin rằng, những người ủng hộ (backer) là những người đã giúp đỡ chúng tôi đưa được ước mơ của mình đến với thế giới. Do vậy, bảo vệ quyền lợi của backer là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.