Gây quỹ cho dự án series Vietnam Boylove Một Ngày Biển Xanh

4,765,000  Đã được ủng hộ
500,000,000  Mục tiêu
0.95%
Thành công

Dự án Hoạt hình con Thỏ

1,697,116,725  Đã được ủng hộ
1,200,000,000  Mục tiêu
141%
Thành công

Dự án Mùa hè tròn trĩnh

40,040,000  Đã được ủng hộ
40,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

Liên Quân Card Collection

52,270,000  Đã được ủng hộ
90,000,000  Mục tiêu
58.08%
Thành công

Búp bê len Liên Quân Mobile

500,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
1.67%
Thành công

Hiện Thân Siêu Việt

2,010,000  Đã được ủng hộ
250,000,000  Mục tiêu
0.80%
Thành công