Dự án MV “Chuyến tàu xanh”

70,330,000 VND Đã được ủng hộ
70,000,000 VND Mục tiêu
100%
Thành công

Crowdfunding cho dự án Thần Tích

452,967,368 VND Đã được ủng hộ
250,000,000 VND Mục tiêu
181%
Thành công

GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO DỰ ÁN MÔ HÌNH MR.DEADLINE

48,495,000 VND Đã được ủng hộ
69,000,000 VND Mục tiêu
70%
Thành công

Dự án game rogue-like Anh Hùng Áo Vải

106,780,000 VND Đã được ủng hộ
100,000,000 VND Mục tiêu
107%
Thành công

Gây quỹ cho dự án Chiến Thần Lạc Hồng

23,000,000 VND Đã được ủng hộ
200,000,000 VND Mục tiêu
12%
Thành công

Mô hình figure Bad Luck

15,440,000 VND Đã được ủng hộ
120,000,000 VND Mục tiêu
13%
Thành công