Dự án Mùa hè tròn trĩnh

40,040,000  Đã được ủng hộ
40,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

Liên Quân Card Collection

46,220,000  Đã được ủng hộ
90,000,000  Mục tiêu
51.36%
Thành công

Búp bê len Liên Quân Mobile

500,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
1.67%
Thành công

Hiện Thân Siêu Việt

2,010,000  Đã được ủng hộ
250,000,000  Mục tiêu
0.80%
Thành công

Pin Collection “The Light of Love”

1,000,000  Đã được ủng hộ
100,000,000  Mục tiêu
1.00%
Thành công

Board game Liên Quân Card Fight

13,185,000  Đã được ủng hộ
45,000,000  Mục tiêu
29.30%
Thành công