Dự án MV “Chuyến tàu xanh”

70,330,000  Đã được ủng hộ
70,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

Crowdfunding cho dự án Thần Tích

451,916,368  Đã được ủng hộ
250,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO DỰ ÁN MÔ HÌNH MR.DEADLINE

47,725,000  Đã được ủng hộ
69,000,000  Mục tiêu
69.17%
Thành công

Dự án game rogue-like Anh Hùng Áo Vải

107,200,000  Đã được ủng hộ
100,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

Gây quỹ cho dự án Chiến Thần Lạc Hồng

22,850,000  Đã được ủng hộ
200,000,000  Mục tiêu
11.43%
Thành công

Mô hình figure Bad Luck

15,440,000  Đã được ủng hộ
120,000,000  Mục tiêu
12.87%
Thành công