Gây quỹ cộng đồng cho cuốn truyện tranh Black Rose

30,590,000 VND Đã được ủng hộ
30,000,000 VND Mục tiêu

Gây quỹ cộng đồng cho tập 4, cuốn sách Truyền thuyết Long Thần Tướng

255,770,000 VND Đã được ủng hộ
250,000,000 VND Mục tiêu
102%
Thành công

Gây quỹ cộng đồng cho cuốn sách Pop-Up “Sài Gòn Phố”

240,775,200 VND Đã được ủng hộ
150,000,000 VND Mục tiêu
161%
Thành công

Dự án sách ảnh “Taylor Swift Vietnam”

60,690,000 VND Đã được ủng hộ
50,000,000 VND Mục tiêu
121%
Thành công

Dự án gây quỹ cho cuốn truyện tranh “Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa”

15,830,000 VND Đã được ủng hộ
150,000,000 VND Mục tiêu
11%
Thành công

Gây quỹ cho dự án “Hoa Văn Đại Việt”

141,390,000 VND Đã được ủng hộ
100,000,000 VND Mục tiêu
141%
Thành công