Dự án MV thứ 3 – Limebócx

50,300,000  Đã được ủng hộ
50,000,000  Mục tiêu
101%
Thành công

Dự án MV “Chuyến tàu xanh”

70,330,000  Đã được ủng hộ
70,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công

Crowdfunding cho dự án Thần Tích

450,966,368  Đã được ủng hộ
250,000,000  Mục tiêu
180%
Thành công

GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CHO DỰ ÁN MÔ HÌNH MR.DEADLINE

48,495,000  Đã được ủng hộ
69,000,000  Mục tiêu
70.28%
Thành công

Dự án game rogue-like Anh Hùng Áo Vải

106,780,000  Đã được ủng hộ
100,000,000  Mục tiêu
107%
Thành công

Gây quỹ cho dự án Chiến Thần Lạc Hồng

23,000,000  Đã được ủng hộ
200,000,000  Mục tiêu
11.50%
Thành công