Xà Phòng Liên Quân

30,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
0.10%
Thành công

Liên Quân Collectible Chess Figures

Đã được ủng hộ
300,000,000  Mục tiêu
0%
Thành công

Super chess x Supreme cards

6,572,000  Đã được ủng hộ
300,000,000  Mục tiêu
2.19%
Thành công

Mô hình 3D nhân vật game Liên Quân

11,100,000  Đã được ủng hộ
60,000,000  Mục tiêu
18.50%
Thành công

Cờ Chiến Liên Quân

16,900,000  Đã được ủng hộ
260,000,000  Mục tiêu
6.50%
Thành công

Dự án MV thứ 3 – Limebócx

50,300,000  Đã được ủng hộ
50,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công